Tekstikehys:

MEDISIM Oy tarjoaa sekä henkilökohtaista että ryhmävalmennusta. Modulaariset valmennustuotteet ovat helposti räätälöitävissä vastaamaan Sinun tai organisaatiosi erityistarpeita ja toiveita.

VALMENNUSTARJONTA

Coachingin avulla voidaan auttaa valmennettavaa saavuttamaan työssään omat ja organisaation hänelle asettamat tavoitteet sekä kehittää ammatillista suorituskykyä ja osaamista.

Coaching

Kaipaatko luentoa tai alustusta?

Pyydä tarjous MEDISIM Oy:n laajasta valikoimasta.

Lisätietoja tästä palvelusta:

Luentoja ja alustuksia useista eri aiheista

Meidän onnistumisemme riippuu kyvystämme toimia tuloksellisesti toisten ihmisten kanssa. Tässä valmennuksessa lähestymme vuorovaikutustilanteita yksilöiden erilaisuuden ja toisten paremman ymmärtämisen kautta.

 

Yhteisenä perusmallina käytämme DiSC® -käyttäytymismallia, jonka avulla mietimme yhdessä ihmisten erilaisuutta ja sitä kuinka voisimme sopeuttaa omaa käyttäytymistämme erilaisissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Kaikki osallistujat saavat myös oman DiSC® -käyttäytymisprofiilin, jonka avulla he voivat reflektoida omaa käyttäytymistään ja näin sisäistää mallin myös oman käyttäytymisen kautta.

Yhteistyön kehittäminen ja vuorovaikutustaidot

Menestyvien tiimien jäsenet eivät tee samoja asioita samaan aikaan. He tekevät oikeat asiat oikeaan aikaan. Yksilöt hoitavat omat määritellyt osuutensa, vaikka kaikki työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tämä vaatii tiiminjäsenten yksilöllisten lähestymistapojen hahmottamista ja hyödyntämistä, jotta lopputuloksena olisi erittäin suorituskykyinen tiimi.

 

Innovointi ja Tiimidynamiikka –valmennus auttaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa tiimin toiminnassa ja toimimaan näin entistä tuloksellisemmin yhdessä.

Innovointi ja tiimityön kehittäminen

Henkilökohtainen Tehokkuus – valmennus tähtää osallistujien oman ajankäytön ja suorittamisen tehokkuuden kehittämiseen. Valmennuksen tukena käytetään Henkilökohtainen Tehokkuus –profiilia, jossa tarkastellaan omaa toimintaa kahdestatoista näkökulmasta käsin.

Henkilökohtainen tehokkuus ja ajankäyttö

Sitoutuneet työntekijät ovat organisaatioiden menestyksen ja tuloksen kannalta elintärkeitä. Sitoutuneiden työntekijöiden löytäminen ja kehittäminen onkin yksi liiketoiminnan haasteellisimpia osa-alueita. Työodotukset valmennus auttaa sinua näissä haasteissa.

Kehityskeskustelut ja työodotukset

Nykyajan dynaaminen työelämä vaatii luovuutta, joustavuutta ja voimakasta sitoutumista. Työn, perheen ja henkilökohtaisten asioiden yhteensovittaminen onkin muodostunut hyvin haasteelliseksi. Tähän pystyvät parhaiten ne ihmiset, joilla on kykyä seurata ja hallita omaa stressitasoaan.

Stressi ja voimavarat

Valmennusohjelmiemme avulla voitte lisätä ymmärrystä, hyväksyntää sekä luottamusta ja kehittää näin yhteistyötä.

Kaiken kehittämisen lähtökohta on oman itsensä johtaminen. Mitä paremmin onnistumme vuorovaikutustilanteissamme, sitä tuloksellisempaa toimintamme on. Meillä kaikilla on oma yksilöllinen tapamme ajatella, tuntea ja toimia. Oma yksilöllinen käyttäytymistyylimme vaikuttaa suuresti tapaamme työskennellä ja kykyymme tulla toimeen toisten kanssa. Luotettavan ja käytännönläheisen mallin avulla meillä on kuitenkin mahdollisuus tunnistaa ja ymmärtää sekä omaa että muiden käyttäytymistä. Tämän ymmärryksen avulla pystymme kehittämään yhteistyötämme muiden kanssa. Valmennusten tukena käytämme validoituja profiileja.

Monet esimiehet eivät ymmärrä eroa sanontojen olla luotettava ja rakentaa luottamusta välillä. He luulevat, että koska he ovat luotettavia, ihmiset luottavat heihin. He voivat olla luotettavia sanan perusmerkityksessä, mutta silti he voivat päivittäisellä toiminnallaan tuhota organisaatiossa vallitsevan luottamuksen ilmapiirin, jos he eivät osaa rakentaa luottamusta.

Seminaarin aihe voidaan toteuttaa myös yrityksen sisäisenä, sen eri henkilöstöryhmille räätälöitynä valmennuksena.

Kysy tarjousta! puh. 050-3564658 tai info@medisim.fi.

Esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen

Jos asiakas ei luota sinuun, paljonko hän ostaa sinulta? Luottamus on helppo menettää, mutta vaikea saada takaisin. Yritys menestyy, kun sen myyjät osaavat rakentaa luottamusta.

 

Monet myyntimiehet ja -naiset eivät ymmärrä eroa sanontojen olla luotettava ja rakentaa luottamusta välillä. He luulevat, että koska he ovat luotettavia, ihmiset luottavat heihin. Tätä he voivatkin olla sanan perusmerkityksessä. Kuitenkin he voivat päivittäisellä toiminnallaan tuhota luottamuksen ilmapiirin.

 

Tässä valmennuksessa puhutaan siitä, mitä luottamus on ja mitä kaikkia asioita pitää ottaa huomioon luottamuksen rakentamisessa. Varsinkin pitkäaikaisissa asiakassuhteissa luottamuksen rakentaminen on kaiken myynnin a ja o.

Myynti– ja asiakaspalveluvalmennus, luottamusmyynti

Minkälaista valmennusta Sinä tai organisaatiosi tarvitsette?

Pyydä tarjous MEDISIM Oy:ltä.

Räätälöity valmennus

?Tekstikehys: ONNISTUMISEN KATALYYTTI

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Lisätietoja tästä palvelusta:

Yhteystietomme: